Επιλογή Σελίδας

Όροι Χρήσης

 

Στη ηλεκτρονική διεύθυνση katsachnias.gr (στο εξής ιστότοπος ή διαδικτυακός τόπος), βρίσκεται το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας ΚΑΤΣΑΧΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Εμπόριο Χρωμάτων Καλλιτεχνών – Ειδών Ζωγραφικής, με έδρα στην Αναγνωστοπούλου 18, Κολωνάκι, Αθήνα (στο εξής «η Εταιρεία»).

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (στο εξής: η Ιστοσελίδα) ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ο έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλότητας των ειδών που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη της ιστοσελίδας (στο εξής «Πελάτης» ή «χρήστης»).

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (LINKS)

Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους με ιστοσελίδες τρίτων (links). Η δημοσίευση των links μέσα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν συνεπάγεται έγκριση του περιεχομένου αυτών. Η Εταιρεία δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή για τυχόν ζημία συνεπεία της χρήσης του περιεχομένου αυτών. Τα links παρέχονται προς διευκόλυνση των χρηστών. Οι χρήστες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές με αποκλειστική ευθύνη τους.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της ιστοσελίδας είναι ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις. Επίσης ο Πελάτης έχει την ευθύνη να διατηρεί και επιμελώς να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Ο Πελάτης οφείλει να διατηρεί με ασφάλεια τους κωδικούς εισόδου στην ιστοσελίδα και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό του (user account). Ευθύνεται αποκλειστικά για την σωστή χρήση του λογαριασμού του ενώ η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία του να σεβαστεί και να ακολουθήσει του παρόντες όρους. Οι χρήστες του ιστότοπου συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η εταιρεία είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός δικαιούχος όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της δομής της ιστοσελίδας εκτός ρητών εξαιρέσεων. Το περιεχόμενο και τα εμπορικά σήματα αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία είτε της εταιρείας είτε τρίτων και αποτελούν αντικείμενο προστασίας των σχετικών διατάξεων του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Η δημοσίευση των σημάτων δεν συνεπάγεται παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης, χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται σ’ αυτή. Η χρήση τους, απαγορεύεται αυστηρά άνευ εξασφάλισης προηγούμενης έγγραφης άδειας από την Εταιρία, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στους ισχύοντες όρους χρήσης.

Προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμία, εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Εταιρεία για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97). Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε στο email: privacy@katsachnias.gr

Περισσότερα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων πατήστε εδώ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για την προστασία των στοιχείων που διακινούνται μέσω της Ιστοσελίδας χρησιμοποιείται λογισμικό SSL (Secure Sockets Layer). To SSL αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο κρυπτογραφεί την επικοινωνία μεταξύ του τερματικού σας και του server του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αποκρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη.

COOKIES

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να αναγνωρίζει τον χρήστη και να προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες, καθώς και βελτιστοποιημένη εμπειρία πλοήγησης.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ONLINE

Κατά την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα μπορείτε να επιλέγετε προόντα και να τα προσθέτετε στο καλάθι. Όταν ολοκληρωθεί η επιλογή των προϊόντων, συμπληρώνετε τα στοιχεία της παραγγελίας, όπως τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο αποστολής, τη διεύθυνση αποστολής και τα σχόλια της παραγγελίας. Επιθεωρείτε τη συνολική εικόνα της παραγγελίας, αποδέχεστε τους γενικούς όρους συναλλαγών και δίνετε την τελική εντολή παραγγελίας. Οι παραγγελίες σας αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να λάβετε γνώση του περιεχομένου της παραγγελίας σας.

Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη- πελάτη. Η Εταιρεία δεν ευθυνεται για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.
Οι χρήστες της Ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Η επίσκεψη στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η χώρα. Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους χρήσης αποδέχεστε και την αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων των Αθήνας.

Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των χρηστών της Ιστοσελίδας και οποιουδήποτε χρήστη, είναι απαραίτητη η προσπάθεια εξωδικαστικής και συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. Η συνέχιση στην πλοήγηση και η χρήση γενικά του Ιστότοπου αποτελούν αυτόματη αποδοχή των όρων χρήσης.